top of page
10269066_653648648049966_2290569230572724919_o.jpg

O NAS

Fundacja „Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy”, której fundatorami było 15 osób fizycznych i prawnych, powstała jako wynik oddolnego działania zainicjowanego przez mieszkańców obszaru. Był i nadal jest to proces społeczny, apolityczny i niezależny.

Własnymi siłami zrealizowaliśmy Pilotażowy Program Leader+ pobudzając do aktywności społeczność lokalną, wytyczając nowe horyzonty myślenia o tradycji, regionie, społeczności swojej małej ojczyzny. Wspólnie z mieszkańcami stworzyliśmy podwaliny pod rozwój turystyki, gospodarki i przede wszystkim współpracy i aktywności społecznej, realizując szereg szkoleń, warsztatów, seminariów, spotkań aktywizacyjnych, zamawiając profesjonalne plany rozwojowe itp.

W 2008 roku swój udział w Partnerstwie, stosownymi uchwałami potwierdziły Gminy obszaru objętego wcześniejszymi działaniami tj. Świnna, Ślemień, Łękawica i Gilowice. Budowa partnerstwa to również współpraca regionalna i ponadregionalna. Byliśmy członkami Śląskiej Sieci LGD „Silesian Leader Network”, byliśmy jedną z grup, która uczestniczyła w jej założeniu, rozwijaniu i aktywnie działa w jej ramach kształtując jednocześnie procesy partnerskie w całym województwie śląskim. 

Realizujemy wiele działań promujących Żywiecczyznę. Ponadto organizujemy imprezy kulturalne, spotkania informacyjne, nawiązujemy współpracę krajową i zagraniczną, szkolimy mieszkańców, organizujemy warsztaty wokół ekologii, liderstwa, podnosząc kompetencje społeczne mieszkańców. 

Wspieramy młodych ludzi w realizacji własnych projektów, użyczając im swojej osobowości prawnej, zasobów kadrowych, lokalowych, doświadczenia itp. 

Skontaktuj się z nami
bottom of page