top of page

LISTA PROGRAMÓW

Wystarczy kliknąć

Warsztaty pisarskie

WARSZTATY EDUKACYJNE

WARSZTATY EDUKACYJNE

Spotkanie Klubu Młodzieży

WYJAZDY WOLONTARIACKIE

Zmieniamy na lepsze życie każdego dziecka

GROMADZENIE FUNDUSZY

Budowanie lepszej przyszłości

Grupa wolontariuszy

INICJATYWY GRUP NIEFORMALNYCH

Wpływamy na rzeczywistość i otoczenie

Pobieranie śmieci
bottom of page