Sadzenie drzew

FUNDACJA PARTNERSTWO DORZECZA KOCIERZANKI
I KOSZARAWY — POZNAJ NAS

Pracujemy w organizacji Fundacja "Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki
i Koszarawy", ponieważ głęboko wierzymy, że mieszkańcy Żywiecczyzny są zdolni zmieniać świat wokół siebie. Nasze programy i działania mają za zadanie pomagać ludziom odnajdywać swoją przestrzeń, stawiać sobie nowe wyzwania, realizować plany i wykorzystywać swój potencjał. Jesteśmy dumni z naszych mieszkańców i ich aktywności.  Zobacz, w jaki sposób odmieniamy wspólnie z mieszkańcami świat wokół nas.

 
Image by Jacqueline Munguía

KIM JESTEŚMY?

W organizacji Fundacja Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy wierzymy, że to mieszkańcy najlepiej wiedzą, jak powinien wyglądać świat wokół nich.  Jako Organizacja z Żywiecczyzny robimy wszystko, co w naszej mocy, aby stworzyć im przestrzeń i warunki do rozwoju,  zdobywania  umiejętności, które pozwolą im samodzielnie działać, bez względu na wiek.

Chcemy uczyć mieszkańców podstaw odpowiedzialności społecznej, angażowania się w życie społeczne. Chcesz poznać nas lepiej i dowiedzieć się, jak możesz się zaangażować? Przejrzyj naszą witrynę i skontaktuj się z nami już dziś.

Fundacja „Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy”, której fundatorami było 15 osób fizycznych i prawnych, powstała jako wynik oddolnego działania zainicjowanego przez mieszkańców obszaru. Był i nadal jest to proces społeczny, apolityczny i niezależny.

Własnymi siłami zrealizowaliśmy Pilotażowy Program Leader+ pobudzając do aktywności społeczność lokalną, wytyczając nowe horyzonty myślenia o tradycji, regionie, społeczności swojej małej ojczyzny. Wspólnie z mieszkańcami stworzyliśmy podwaliny pod rozwój turystyki, gospodarki i przede wszystkim współpracy i aktywności społecznej, realizując szereg szkoleń, warsztatów, seminariów, spotkań aktywizacyjnych, zamawiając profesjonalne plany rozwojowe itp.

Wspieramy młodych ludzi w realizacji własnych projektów, użyczając im swojej osobowości prawnej, zasobów kadrowych, lokalowych, doświadczenia itp. 

Wesprzyj

Projekty, Programy, Warsztaty

Organizacja Fundacja Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy to znacznie więcej niż tylko Organizacja  — to przestrzeń do rozwoju. Traktujemy swoją misję bardzo poważnie i realizujemy liczne programy na rzecz wzmacniania mieszkańców Żywiecczyzny. Pomagamy wychowywać młodych ludzi na liderów przyszłości, dorosłym stawać się architektami  lokalności, a z seniorami wyznaczamy nowe cele i planujemy warsztaty rozwojowe.  Chcemy, aby mieszkańcy, wyposażeni w umiejętności i wiedzę, byli gotowi na nowe lokalne wyzwania. Zapoznaj się z naszymi inicjatywami i sprawdź, co jeszcze mamy do zaoferowania lub skontaktuj się z nami i właśnie się do działania.

Podróż Kafelek Zdjęcie Kolaż.jpg

AKADEMIA EKOASÓW

Kształtowanie liderów ekologii

SENIORZY NA FALI

Stwarzamy warunki do rozwoju seniorom

Budowanie lepszej przyszłości

Świat projektanta
Classroom

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

Zobacz co już zrobiliśmy