Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2017 r.

Ma wyłonić 12 liderów lokalnej społeczności w wieku 15-35 lat z terenów: miasta Bielska-Białej, powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego, suskiego, wadowickiego. Wśród nich będzie znajdować się co najmniej 7 przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych. Liderzy natomiast zaktywizują do działania co najmniej 60 osób ze swoich najbliższych środowisk.
Liderzy społeczni zostaną przygotowani do pełnienia istotnych ról społecznych poprzez rozwinięcie ich potencjału i wzmocnienie kompetencji liderskich, pozwalających na podejmowanie działań na rzecz pozytywnych zmian społecznych w środowisku lokalnym. Realizacja projektu przyczyni się do budowania kapitału społecznego - grupy zaangażowanych obywateli gotowych do działania na rzecz środowisk zagrożonych marginalizacją.

W ramach projektu przewidziano:
- szereg warsztatów przygotowujących do pełnienia ról liderskich w swoim otoczeniu (4 dwudniowych szkolenia).
- następnie zdobytą wiedzę teoretyczną uczestnicy projektu wykorzystają w praktyce: zespołowo zaplanują i zrealizują łącznie 3 miniprojekty społeczne na rzecz lokalnej społeczności
- na zakończenie projektu zorganizowane zostanie spotkanie podsumowujące prezentujące wypracowane efekty oraz filmiki relacjonujące zrealizowane akcje.

Co będzie się działo w ramach projektu?

Krok 1: Rekrutacja. UWAGA! Nabór trwa do 14 września.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy POBIERZ. i odeślij na adres: masaaktywnych@gmail.com

Kolejnym etapem rekrutacji będzie krótka rozmowa kwalifikacyjna. Z każdym zgłoszonym skontaktujemy się w dniu 15.09.2017 r.

Krok 2: Cztery szkolenia podnoszące kompetencje społeczne, liderskie i zarządzania projektem.

Uczestnicy wezmą udział w 4 szkoleniach dwudniowych. Koszt dojazdu na zajęcia we własnym zakresie. Koszty materiałów szkoleniowych i wyżywienia pokrywa organizator.

Miejsce szkoleń: Bielsko-Biała, centrum


Harmonogram:

ZJAZD I: 22-23.09.2017 r. (sb-nd) w godzinach 9.30-16.00, w tym przerwa obiadowa

Tematyka: zajęcia integracyjne, warsztat kompetencji liderskich

ZJAZD II: 07-08.10. 2017 r. (sb-nd) w godzinach 9.30-16.00, w tym przerwa obiadowa

Tematyka: warsztat kompetencji liderskich; komunikacja w zespole

ZJAZD III: 28-29.10.2017 r. (sb-nd) w godzinach 9.30-16.00, w tym przerwa obiadowa

Tematyka: Jak przygotować dobry projekt społeczny: logika projektowa, diagnoza społeczna

ZJAZD IV: 2-3.12.2017 r. (sb-nd) w godzinach 9.30-16.00, w tym przerwa obiadowa

Tematyka: Zarządzanie sobą w czasie, podsumowanie kompetencji społecznychKrok 3: Realizacja 3 miniprojektów społecznych w terminie: 1.10.2017 r. – 30.11.2017 r.

Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy 4-osobowe zespoły. Każdy zespół będzie mieć za zadanie realizację 1 mini akcji społecznej (wolontariackiej).

Mamy na to środki finansowe (500 zł na grupę) i tutorów, którzy będą wspierać autorskie i samodzielne pomysły uczestników. UWAGA! Każdy uczestnik ma za zadanie zwerbować 5 osób ze swojego otoczenia, które włączą się we współrealizację akcji .

Każda inicjatywa zostanie sfilmowana przez profesjonalistę !

Krok 4: Spotkanie podsumowujące

Zaprezentujemy zrealizowane akcje, nowych liderów – uczestników projektu. Wręczymy certyfikaty ☺

Pytania i uwagi można wysyłać na adres: masaaktywnych@gmail.com

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich