Celem projektu jest wierne ręczne odtworzenie miniatur trzech rodzaji żywieckich strojów ludowych (damskiego i męskiego) oraz przekazanie praktycznej wiedzy z tego zakresu zarówno dorosłym jak i najmłodszym mieszkańcom żywiecczyzny. Jego autorkami są członkinie Partnerstwa na Rzecz Twórców i Rękodzielników Beskidzkich, które na potrzeby projektu założyły grupę nieformalną pn. Żywieckie góralki.

Projekt Regionalne stroje naszych przodków w miniaturze dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

logotypy fio z podpisem

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną:

1. Warsztaty dla dorosłych w czasie których wspólnie z zainteresowanymi osobami wykonamy 3 pary lalek wys. 50cm (kobieta i mężczyzna) w stroju mieszczańskim, dolańskim i góralskim żywieckim.

Wykonanie jednej lalki zajmuje min. 80godz., przy czym w projekcie przyjęto system pracy z instruktorem p. Małgorzatą Ostrowską (regionalistka, twórca ludowy, instruktorka w Żywieckiej Szkole Tradycji, członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej) i podział zadań pomiędzy uczestników spotkań. Równocześnie wolontariusze przygotują odpowiednie podstawki dla lalek, materiały i scenariusze do zajęć z dziećmi.

2. W listopadzie członkienie grupy nieformalnej i wolontariusze odwiedzą umówione wcześniej przedszkola, szkoły podstawowe i świetlice szkol., celem przeprowadzenia warsztatów dla dzieci.

Pod koniec listopada przeprowadzona została ewaluacja zajęć celem ew. poprawienia jakości przygotowanych materiałów i scenariuszy zajęć.