Projekt złożony w ścisłej współpracy z Żywieckim Parkiem Etnograficznym w Ślemieniu odpowiada na potrzeby lokalnej młodzieży oraz pozwala osiągać cele obu zaangażowanych w jego realizację instytucji.

Logo Powiatu last

Głównym celem zadania jest wsparcie lokalnej młodzieży na płaszczyźnie edukacyjnej i społecznej, poprzez stworzenie cyklu zajęć warsztatowych związanych z ginącymi zawodami, niegdyś występującymi ma terenie Beskidu Żywieckiego. Poprzez stworzenie możliwości do nauki „zawodu", chcemy uświadomić młodym ludziom, że m.in. od ich wykształcenia zależy zarówno ich przyszłość jak i trwanie lokalnej tradycji i kultury.

W małych wioskach jak Ślemień, tętniło przed laty prawdziwe beskidzkie życie. Przyroda i rola wyznaczały rytm dnia, roku i całego życia. Osady tworzone były i rozrastały się na górskich zboczach, a górale zajmowali się w głównej mierze wyrębem puszczy beskidzkiej i przetwórstwem drewna oraz rolą i hodowlą. Tu w XV wieku przywędrowali wołoscy pasterze, którzy zajmowali się wypasem owiec i kóz, a z czasem zasymilowali się z tutejszą ludnością.

Górale żywieccy mieszkali w drewnianych chatach, budowanych z grubych bali o konstrukcji wieńcowej, z kamienną podmurówką. Dachy takich chat kryto gontem. Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu poza funkcją muzeum stara się zaistnieć w lokalnej społeczności jako tzw. "trzecie miejsce". Poza domem i szkołą pragniemy stworzyć miejsce gdzie dzieci i młodzież będą mogły uczyć się własnej kultury, poznawać tradycje, rozwijać pasje i zainteresowania, uczyć się dawno zapomnianych zawodów i umiejętności.

Projekt adresowany jest do grupy młodych ludzi poszukujących własnej tożsamości (pomiędzy 13 a 26 rokiem życia) zamieszkujących Gminę Ślemień. Do działań zaprosimy docelowo trzy 15-to osobowe grupy osób (łącznie 45 uczestników bezpośrednich), oraz pośrednie osoby biorące udział w otwartych wydarzeniach plenerowych i lekcjach muzealnych około 500 osb. (co łącznie daje 545 osób biorących udział w projekcie).

Uczestnicy bezpośredni brać będą udział w zajęciach warsztatowych organizowanych w blokach zajęciowych i prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów oraz pracowników Żywieckiego Parku Etnograficznego oraz członków stowarzyszenia „Kuźnia Sztuki".