Projekt "Rodzinne spotkania z tradycją” – realizowany jest przez Fundację "Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy"
w Szkole Podstawowej im. Górali Żywieckich w Okrajniku.


Czas realizacji projektu: 1.10.2010 - 28.02.2011r.
Koordynator projektu: Anna Satława


Ideą projektu jest:
• Poznawanie i kultywowanie tradycji na terenie żywiecczyzny, wartości z nią związanych, wartości duchowych, artystycznych, historycznych.
• Rozbudzanie wśród społeczności uczniowskiej poczucia przynależności do swojej wsi i regionu w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną.

W trakcie realizacji projektu uczniowie poznawali historię swojej miejscowości, kultywowali tradycje, zwyczaje i obyczaje naszego regionu ( muzyka, śpiew, obrzędowość ludowa), zapoznali się z rzemiosłem artystycznym (bibułkarstwo) oraz zgłębili tajniki kuchni regionalnej. Wszystkie działania zmierzały do krzewienia kultury regionalnej wśród uczniów oraz ukształtowania postawy odpowiedzialności i dumy z przynależności do regionu.

Działania te są następujące:
1. Spotkanie społeczności szkolnej i lokalnej z uczniami, nauczycielami szkoły „Spotkanie rodzinne z tradycją” Spotkania zorganizowane były na terenie szkoły.
Przygotowane zostały: wystawa fotografii „Okrajnik wczoraj i dziś, konkurs plastyczny „Ja i moja rodzina”, wspólne zabawy rodzinne, konkursy wiedzy o miejscowości, próbowanie potraw regionalnych przygotowanych przez rodziców oraz panie z KGW.
2. Organizowanie warsztatów i kursów bibułkarstwa, gotowania potraw regionalnych z naszego terenu, prowadzone przez zaprzyjaźnione członkinie KGW w Okrajnku.
Prowadzone kursy przyczyniły się do krzewienia tradycji i zwyczajów regionalnych.
3. Organizowanie spotkań z twórcami ludowymi
a. Spotkanie z kapelą góralską, poznanie stroju góralskiego, instrumentów muzycznych,
b. Zwiedzanie Izby Regionalnej prowadzonej przez KGW Łysina.
4. Warsztaty prowadzone przez GOK Gilowice oraz KGW Okrajnik – „Ozdoby choinkowe i świąteczne”. Przygotowanie ozdób, udział w konkursie na najpiękniejszą choinkę regionalną organizowany przez GOK Gilowice. Przygotowanie stroików świątecznych.
5. Wspólne kolędowanie – konkurs kolęd i pastorałek, podczas któego uczniowie wykonywali tradycyjne kolędy orez te zasłyszane od dziadków lub rodziców. .
6. Zorganizowanie wystawy prac i osiągnięć uczniów powstałych w trakcie realizacji projektu - prace plastyczne, bibułkarskie, , wystawa fotografii, albumy, prezentacja multimedialna. W konkursie plastycznym wyłoniono najlepsze prace, które nagrodzono książkami i dyplomami.
7. Przedstawienie teatralne przygotowane przez utworzona grupę artystyczną dla społeczności lokalnej i zaproszonych gości – Jasełka po góralsku”. Spektalke zostały wystawione dla społeczności szkolnej oraz dla zaproszonych gości w Dniu Babci i Dziadka.
Do realizacji wszystkich działań zaangażowana będzie szkoła, a poprzez uczniów zaangażowani zostaną rodzice, seniorzy i inni mieszkańcy wsi.

Do realizacji wszystkich działań zaangażowano całą społeczność szkolną, rodziców oraz seniorów, reprezentujących różne organizacje np. KGW, OSP, Radę Rodziców, osoby prywatne.
Realizacja projektu dała wymierne efekty: integracja społęczności w różnym przedziale wiekowym, zapoznanie z rzemiosłem artystycznym, poznanie ciekawych ludzi, kultywowanie tradycji, zwyczajów, obyczajów i historii naszego regionu. Ponadto realizacja projektu pozwoliła na aktywne i twórcze spędzenie wolnego czasu dzieci i rodziców.
W ramach projektu uczestnicy poznali kulturę i tradycję, wędrowali śladami twórców, szukali śladów społeczności lokalnej, rozmawiali z przedstawicielami różnych grup społecznych, tworzyli spektakle i wystawy by zainteresować tematyką projektu innych.

Projekt "Rodzinne spotkania z tradycją" dofinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie VII" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Żywiecką Fundację Rozwoju".